Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn

Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

Komputery i Internet

Nawet 445 Zł Wsparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej Rząd finalizuje prace nad programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w całości dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Tym zupełnie program obejmie lata 2020-22, zaś jego budżet wyniesie 54 mln zł. Projekt uchwały Rady Ministrów w współczesnej rzeczy zaopiniuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Lokalnego na najdroższym posiedzeniu (obiegowym) 30 kwietnia.

Projekt uchwały rządu dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla niemowląt oraz młodzieży niepełnosprawnej w innych trzech latach szkolnych.
Z dofinansowania będzie potrafiła użyć młodzież z niepełnosprawnościami, rozwijająca się w grupach ponadpodstawowych (zarówno kształcenia społeczne i pewne).
Łączna pula wsparcia wyniesie 54 mln zł, więc po około 18 mln zł rocznie, wypłacanych ze sposobów rezerwy celowej budżetu państwa.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w całości dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, który posiada uchwalić Radę Ministrów, nie jest obecny. W latach ubiegłych stanowił on teraz realizowany na zasadzie przyjmowanej corocznie uchwały.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w całości dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, który posiada uchwalić Radę Ministrów, nie jest obecny. W latach ubiegłych stanowił on teraz realizowany na zasadzie przyjmowanej corocznie uchwały.

Teraz a w kontrakcie z obecnym, że wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych nie poprawi się, a prognozy liczby uczniów niepełnosprawnych prawych do przyjęcia uwagi są stabilne, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło opinię o zmianie formuły programu z jednorocznej na trzyletnią – czytamy w prawie.

Nie zastąpiły się nawet kwoty wsparcia, dlatego obradujący Zespół ds. Edukacji Sztuki i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie miał co do niego większych opinii i dobrze go zaopiniował.

– Na etapie konsultacji mieliśmy niskie pytania i koncentracje do zaproponowanych rozwiązań, tylko po ich czemuś na ostatnim świecie w porządku obiegowym wydaliśmy pozytywną opinię – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, współprzewodnicząca zespołu.

Oznacza to, iż na założonym na 30 kwietnia posiedzeniu KWRiST projekt zostanie uznany.

Program istotny, jednak bez zmian

Projekt uchwały Rady Ministrów określa wysokość dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego, jak i wychowania w zawodach, w obecnym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. wiedze i nauczenia, a jeszcze materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla studentów niepełnosprawnych, uczęszczających do grup ponadpodstawowych. Ramy czasowe? Lata 2020, 2021 i 2022.

Zgodnie z nim dofinansowanie ma wynosić:

– do 225 zł – dla studentów z niepełnosprawnością intelektualną w stanie umiarkowanym lub wielkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do grupy specjalnej ćwiczącej do lektury;

– do 390 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stanie lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w ostatnim z afazją, z autyzmem,
z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego stylu, uczęszczających do grup branżowych Również również II stopnia;

– do 445 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stanie lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w ostatnim z afazją, z autyzmem, z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego stylu, uczęszczających do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego i pięcioletniego technikum, a ponadto klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniów liceum sztuk plastycznych, klas ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas dotychczasowego liceum plastycznego wykonywanych w liceum sztuk plastycznych lub klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych wykonywanych w liceum sztuk plastycznych.

zobacz również Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn

0 0 votes
Czy polecasz
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments